Close

Tagalog Service

God, Will I be Okay? Mga Tugon sa Pusong Nababagabag

Kahit na ang ating paligid ay balisa, maaring manatiling panatag ang ating mga puso. Sa mensaheng ito, ipinapahayag ni Ptr. Mike Cariño na kung ang Diyos ang ating kanlungan, hindi tayo mayayanig ng anumang kaguluhan. Sa Kanyang mga kamay, mahahanap natin ang kaligtasan.

Read More

Si Cristo ay Buhay! Bakit Ba Ito Mahalaga?

Gaano na lamang kahabag-habag ang ating mga buhay kung mawawala ang pag-asa ng buhay na walang hanggan? Ngayong Linggo ng Pagkabuhay, hinikayat tayo ni Ptr. Mike Cariño magtanong: Kung si Hesus ay muling nabuhay mula sa kamatayan, ano ang bisa at kabuluhan nito sa aking buhay?

Read More