Close

Road Not Traveled

豈有此〖理〗Beyond Reason

豈有此〖理〗Beyond Reason

We all have personal “Jerichos” — fear, guilt, sin, addiction, negativity, anger, and more — that keep us from an abundant Christian life. This week, Rev. Jeremiah Cheung reflects on the experience of Joshua and the Israelites to reassure us that when we abide in Jesus, we too can overcome our personal Jerichos.

Read More

Victory Over the Impossible

Victory Over the Impossible

Why did Joshua fully trust in God’s unconventional strategy for overcoming the walls of Jericho? This week, Rev. Genesis Tan reminds us that when we face the impossible, we must remember who is in charge, carry out His plan, and persevere in our obedience.

Read More

Pinagkaloob Sa Atin Ng Diyos Ang Tagumpay

Pinagkaloob Sa Atin Ng Diyos Ang Tagumpay

Nasaksihan ni Joshua ang pagguho ng balwarte ng Jericho dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sa parehong paraan, ibinibigay ng Diyos sa atin ang kapangyarihan na magtagumpay laban sa mga pwersa ng kasamaan. Itong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Allan Rillera na buong pusong magtiwala at sumunod sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay laban sa kasamaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo.

Read More