Close

Messages

A New Kind of Submission

Ephesians teaches us how our reverence for Christ influences our capacity to submit to one another. This week, listen to Ptr. Jared Co as he explains how this applies to those under authority, those in authority, and those under God in Christ.

Read More

Maging Isang Mabuting Manggagawa

Matututunan natin sa libro ng Efeso kung paano tayo dapat kumilos bilang isang amo o manggagawa sa paraang naaayon sa mata ng Diyos. Samanahin natin si Ptr. Allan Rillera ngayong linggo sa upang talakayin kung paano maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating trabaho.

Read More