Close

Messages

Peace in a Divided World

Peace in a Divided World

Peace is possible only through Jesus Christ. This week, Pastor Jared Co invites us to let go of what divides us and instead focus on Jesus, for only He can create a new community that is designed to bring joy and peace.

Read More

Iisa kay Kristo

Iisa kay Kristo

Tinatawag tayong lahat ng Panginoon na magkaisa sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Joseph Ouano na tingnan ang ating kapwa gamit ang mga mata ni Hesus upang tayo ay makapamuhay nang may kapayapaan at pagkaka-isa bilang isang bagong sangkatauhan kay Kristo.

Read More

喪屍復生 The Walking Dead Resurrected with New Life

喪屍復生 The Walking Dead Resurrected with New Life

God’s great love transcended the laws of nature and made us, who were once dead in our sins and transgressions, now alive with the Lord through the gospel. This week, Rev. Jeremiah Cheung urges us to embrace our new life in Christ and carry out our days as God has prepared for us.

Read More