Close

Messages

The God Who is True to His Word

The God Who is True to His Word

Israel conquered Canaan through the power and promises of God. Listen to Ptr. Nathan Tee this week as he highlights how God keeps and fulfills the promises He gives to His people. Only in Him can we find the strength and confidence to continue on the journey He has called us to take.

Read More

Pangakong Hindi Napako

Pangakong Hindi Napako

Matapos ang pitong taong digmaan, nasakop rin sa wakas ng Israel ang Canaan at hinati-hati nila ang lupain na ito sa kanilang mga tribo alinsunod sa ipinangako ng Diyos. Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Joseph Ouano na magtiwala sa katapatan at kadakilaan ng Diyos sapagkat ang Kanyang mga pangako ay tiyak na matutupad.

Read More