Close

Tagalog Service

Pinagkaloob Sa Atin Ng Diyos Ang Tagumpay

Pinagkaloob Sa Atin Ng Diyos Ang Tagumpay

Nasaksihan ni Joshua ang pagguho ng balwarte ng Jericho dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sa parehong paraan, ibinibigay ng Diyos sa atin ang kapangyarihan na magtagumpay laban sa mga pwersa ng kasamaan. Itong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Allan Rillera na buong pusong magtiwala at sumunod sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay laban sa kasamaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo.

Read More