Close

Tagalog Service

Devoted to You

Devoted to You

Laganap sa ating mass at social media ang baluktot na pananaw tungkol sa sex. Ngayong linggo, ipinapaalala ni Ptr. Renz Raquion na may asawa man o wala, sikapin nating mamuhay nang dalisay at buong-pusong sundan and disenyo ng Diyos para sa sex.

Read More

Maging Banal: Honor God with your Body

Maging Banal: Honor God with your Body

Kung mahalaga sa atin na manatiling malinis ang ating pisikal na katawan, bakit natin ito hinahayaang mabahiran ng kasalanan na siyang mas nakamamatay? Ngayong linggo, ipinaalala ni Ptr. Allan Rillera na kailangan nating pangalagaan ang ating katawan nang may respeto at dignidad sapagkat ito ay pagmamay-ari ng Diyos.

Read More

Pagtugon sa Conflicts Within the Church

Pagtugon sa Conflicts Within the Church

Bilang mananampalataya, sikapin nating ayusin ang mga hindi pagkakasundo sa loob ng simbahan nang hindi umaabot sa korte at demandahan. Sa linggong ito, hinihikayat tayo ni Rev. Mike Cariño na gamitin ang karunungan ng Diyos, at kung kailangan, ay isaalang-alang ang pagsuko ng ating mga karapatan kung ang paggawa nito ay makakatulong sa paglutas ng mga alitan sa loob ng simbahan.

Read More