Close

Tagalog Service

Buhay Alien

Buhay Alien

Maituturing na dayuhan ang mga Kristiyano sa mundong ito dahil kakaiba ang kanilang mga pananaw at paraan ng pamumuhay. Ngayong linggo, ilalarawan ni Ptr. Allan Rillera kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano habang hinihintay ang pagbabalik ng ating Hari na ‘Syang sasagip sa atin pauwi sa Kanyang kaharian.

Read More