Close

Tagalog Service

Grow Up, Wise Up, Look Up: Magpakatotoo ka!

Grow Up, Wise Up, Look Up: Magpakatotoo ka!

Hinahangad ng isang tunay na mananampalataya ang maging “mature” sa salita at gawa, lalo na sa pakikitungo sa ibang tao. Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. July David na palaguin ang ating pananampalataya sa Diyos, gayundin ang ating pag-uugali at pakikitungo sa iba bilang mga tunay na alagad ni Kristo.

Read More

The Cross at Ang Tunay Na Karunungan (Part 2)

The Cross at Ang Tunay Na Karunungan (Part 2)

Ang karunungan ng Diyos ay tago at isang misteryo sa mga hindi nakakakilala sa Kanya. Itong linggo, ibabahagi ni Rev. Mike Cariño na hindi sapat ang katwiran ng tao para maunawaan ang isip ng makapangyarihang Diyos. Kailangan natin Siyang kilalanin bilang Diyos at tangappin ang karunungan na nagmumula sa Kanya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.

Read More

The Cross at Ang Tunay Na Karunungan (Part 1)

The Cross at Ang Tunay Na Karunungan (Part 1)

Sa mata ng mundo, ang karunungan ay naipapamalas sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sariling kahusayan sa pananalita at pangangatuwiran. Sa mata ng Diyos, ang tunay na karunungan ay makikita sa kapangyarihan ng Krus. Ngayong linggo, ipinapa-alala ni Rev. Mike Cariño na ang tunay na nakakaunawa ay siya na nagtitiwala sa karunungan at kapangyarihan ni Hesu Kristo.

Read More

The Messengers of the Cross

The Messengers of the Cross

Ang masyadong mataas na pagtingin sa ating sariling lakas, talento, at pagsisikap ay nagdudulot ng dibisyon sa simbahan. Ngayong linggo, ipinapaalala ni Rev. Michael Cariño na bilang mga mananampalataya, wala tayong maipagmamayabang kung hindi si Kristo lamang. Tanging dahil sa Kanyang karunungan at kapangyarihan tayo ay nailigtas.

Read More