Close

Tagalog Service

Ang Impluwensya ng Isang Maka-Diyos na Ina

Maningning na ilaw sa tahanan ang isang maka-Diyos na ina. Ngayong Mother’s Day, may tatlong prinsipyong ibabahagi si Ptr. Allan Rillera na magsisilbing gabay para sa bawat ina o magulang na nagnanais palakihin ang kanilang anak nang may takot at pagmamahal para sa Panginoon.

Read More