Close

Tagalog Service

Ang Nakakaantig na Relasyon ng Biyenan at ng Manugang

Hindi maiiwasan na may mga pagkakataong hindi nagkakasundo ang mga mag-biyenan at manugang. Kaya ngayong linggo, magbabahagi si Ptr. Allan Rillera ng mga prinsipyo mula sa Bibliya na makakatulong sa atin na pagbutihin ang ating relasyon sa ating mga “in-laws” at itaguyod and ating pamilya sa paraang naayon sa disenyo ng Panginoon.

Read More

Mahusay Na Magulang: Raising A Godly Generation (Part 2)

Mahusay Na Magulang: Raising A Godly Generation (Part 2)

Ang mahusay na magulang ay nagtuturo sa kanilang mga anak at mga apo kung paano mamuhay nang karapat-dapat sa Diyos. Samahan natin si Ptr. Mike Cariño itong linggo kung saan hinihikayat niya ang mga Lolo at Lola na ibahagi ang kanilang kaalaman at pananampalataya kay Hesus sa mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng kanilang pagkalinga, pamumuhay at sa asal.

Read More