Close

Tagalog Service

Pagbangon sa Pagkatalo

Pagbangon sa Pagkatalo

Dahil sa kanilang masakit na pagkatalo sa Ai, natutunan ng mga Israelites ang kanilang leksyon. Sila’y humingi ng tawad, nanumbalik, at muling umasa sa Diyos. Itong linggo, ipinapaalala ni Ptr. Jared Co na tayo rin ay dapat matututo sa ating mga kamalian at magbalik-loob sa Diyos na Siyang may kakayahang gawing tagumpay ang ating mga pagkatalo.

Read More

Usapang MaSINsinan

Usapang MaSINsinan

Natutunan ng Israel kung gaano nakakapahamak ang mga lihim na kasalanan mula sa kanilang pagkabigo sa pagsalakay sa Ai. Itong linggo, ipapaalala ni Ptr. Renz Raquion na ang kasalanan ay maaring magresulta sa pagbagsak ng simbahan. Gayumpaman, ang Diyos ay may habag para sa lahat ng maglalakas-loob na harapin at talikuran ang kasalanan.

Read More

Pinagkaloob Sa Atin Ng Diyos Ang Tagumpay

Pinagkaloob Sa Atin Ng Diyos Ang Tagumpay

Nasaksihan ni Joshua ang pagguho ng balwarte ng Jericho dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sa parehong paraan, ibinibigay ng Diyos sa atin ang kapangyarihan na magtagumpay laban sa mga pwersa ng kasamaan. Itong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Allan Rillera na buong pusong magtiwala at sumunod sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay laban sa kasamaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo.

Read More