Close

Tagalog Service

When You Feel Helpless and Afraid: Pagtitiwala sa Pag-ibig at Katapatan ng Diyos | Draw Near to God (12)

Nagtago si David sa isang kweba noong kinailangan niyang tumakas mula kay Saul. Sa lugar na iyon nailabas niya ang nararamdamang takot at doon din muling nabuhayan ang kanyang pananampalataya. Kapag nakita na natin na mas malaki ang pag-ibig ng Panginoon kaysa sa ating problema at na mas matatag ang Kanyang katapatan kaysa sa tindi ng sakit, magagawa nating dakilain ang Panginoon sa gitna ng pagsubok at sa Kanya ay “magbigay-papuri sa loob ng kweba”.

Read More