Close

Tagalog Service

Sabi ng Diyos: Magpakatatag Kayo

Sabi ng Diyos: Magpakatatag Kayo

Saan natin mahahanap ang Diyos sa mga panahon ng sakuna? Ngayong linggo, ipinapaalala ni Ptr. Allan Rillera na ang Diyos ay hindi limitado sa mga lugar ng pagsamba. Dahil kay Hesus, ang presensiya ng Panginoon ay nasa atin at patuloy nating masasaksihan ang Kanyang kaluwalhatian.

Read More

Kung Ikaw ay Nawawalan ng Pag-asa

Kung Ikaw ay Nawawalan ng Pag-asa

Si Hesus ang wakas at tunay na paghuhukom ng Diyos sa kasalanan at kasamaan. Ngayong Linggo, ipinapaalala sa atin ni Ptr. Joseph Ouano na sa krus ni Hesus, nawalan na ng kapangyarihan ang kasalanan at natalo na ang kasamaan. Ibigay natin ang ating buong pagtitiwala kay Hesus na Siyang ating tagapagligtas at pag-asa!

Read More

Kung Ayaw Mo nang Maglingkod Sa Diyos

Kung Ayaw Mo nang Maglingkod Sa Diyos

Hindi madali ang maglingkod sa Diyos, lalo na kung ikaw ay napapalibutan ng mga taong masama, mga pasaning mabigat, at mga suliraning masakit. Ngayong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Allan Rillera na huwag sumuko sa paglilingkod sa ating Diyos, sapagkat hindi Niya makakalimutan ang mga naglilingkod sa Kanya nang tapat hanggang sa huli.

Read More