Close

Tagalog Service

Kapit Lang Sa Panginoon: Why We Keep Trusting God

Yaman, dunong, kakayanan, at lakas…lahat ng ating pinanghahawakan sa buhay na ito ay maaaring maglaho sa isang iglap. Sapamamagitan ng Psalms 125, ipinapaalala sa atin ni Ptr. Micahel Cariño na tanging sa Panginoon natin masusumpungan ang tunay na kasiguruhan at katatagan sa buhay.

Read More

Ang Mapagmahal na Tatay: Understanding the Heart of God

Paano mo ilalarawan ang Diyos? Siya ba ay malayo at walang pakialam? Magagalitin at bantay-sarado sa mga pagkakamali? Mataas at mahirap abutin? Sa mensahe ni Ptr. Mike Cariño, makikilala natin ang tunay na larawan ng Diyos dahil kay Hesus. Ang Diyos ay ang mapagmahal na Tatay na may pusong mapagbigay, mabuti, at maawain.

Read More

Ang Diyos Maawain | Draw Near to God

Kung mananatili tayong nakatitig sa mundo, malulunod tayo sa dami ng karahasan at kalupitan na makikita natin. Ngunit kung itutuon natin ang ating mga mata sa Panginoon; maasahan natin ang Kanyang naguumapaw na awa. Inaanyayahan tayo ng Psalm 123 na tumingin at magsumamo sa Diyos dahil Siya ay maawain.

Read More

Wow Church! | Draw Near to God

Huwag nating isuko ang ating pagkakaisa ng loob at ang pagtamasa ng kagalakan bilang isang simbahan habang hinihintay ang araw na tayo ay makakapagtipon-tipon muli. Sa pamamagitan ng Psalms 122, hinihikayat tayo ni Ptr. Allan Rillera na magpatuloy na magmahal, mamuhay sa kapayapaan, at gumawa ng nakabubuti para sa isa’t-isa bilang isang simbahan.

Read More