Close

Malachi

Revering God to the End

Revering God to the End

On the last day of history, God shall come to set all things right. This week, Ptr. Jared Co reminds us that the last day shall be dreadful for those who are arrogant, but great joy awaits those who revere God. Let us learn how to revere God to the end.

Read More

Kung Ikaw ay Nawawalan ng Pag-asa

Kung Ikaw ay Nawawalan ng Pag-asa

Si Hesus ang wakas at tunay na paghuhukom ng Diyos sa kasalanan at kasamaan. Ngayong Linggo, ipinapaalala sa atin ni Ptr. Joseph Ouano na sa krus ni Hesus, nawalan na ng kapangyarihan ang kasalanan at natalo na ang kasamaan. Ibigay natin ang ating buong pagtitiwala kay Hesus na Siyang ating tagapagligtas at pag-asa!

Read More