Close

New Humanity

The Believer’s Warfare

Every believer is engaged in spiritual warfare, whether we realize it or not. This week, Ptr. Genesis Tan explains how we are involved in this war, how we can protect ourselves, and how to be victorious in battle.

Read More

Tuloy ang Laban!

Ang bawat Kristiyano ay humaharap sa isang digmaang espiritwal araw-araw. Ngayong Linggo, samahan natin si Bro. Renz Raquion upang alamin ayon sa ipinahayag ni Apostol Pablo kung sino at ano ang ating kinakalaban at kung paano tayo makakalaban nang matagumpay.

Read More