Close

Mother’s Day

Ang Pagmamahal ng Isang Ina

Nararapat nating pasalamatan ang Diyos para sa Kanyang pag-ibig na nararanasan natin sa taos-pusong pagmamahal at sakripisyo ng ating mga nanay. Ngayong Mother’s Day, pakinggan natin ang mensahe ni Ptr. Joseph Ouano kung saan hinihikayat niya ang bawat ina na tumingin sa Diyos at magpatuloy na magmahal.

Read More

A Child Blessed by God

Who amongst us would not want to be blessed? This week, Rev. Jeremiah Cheung shares three concrete life principles that we – as children of God – must follow if we are to be blessed by our Heavenly Father.

Read More