Close

Jesus is the Answer

Paano Maiwasan Ang Church Divisions? (Part 2)

Paano Maiwasan Ang Church Divisions? (Part 2)

Marahil ang pinakamagandang paraan para maiwasan ang hindi pagkakasundo ay ang pagbibigay-pansin sa kung anu-ano ang nagbubuklod sa atin. Ngayong linggo, ibabahagi ni Rev. Mike Cariño ang mga bagay na nagbubuklod sa atin bilang magkakapamilya sa pananampalataya upang pagtibayin ang pagkaka-isa sa loob ng simbahan.

Read More

零缺點 Blameless

零缺點 Blameless

The church of Corinth faced many challenges, yet the Apostle Paul was thankful for them. This week, Rev. Jeremiah Cheung shares how we are like the church of Corinth, for we, too, can be made blameless and faultless before the Lord by the grace and power of Jesus Christ.

Read More

Grace First and Last

Grace First and Last

God’s grace covers evey aspect of our spiritual life. It was grace that led us to see that we needed a Savior, and it will likewise carry us through to perfection in Jesus Christ. Listen to Ptr. Jared Co this week as he examines how grace is first and last in our difficulty, identity, and destiny.

Read More

Paano Maiwasan Ang Church Divisions? (Part 1)

Paano Maiwasan Ang Church Divisions? (Part 1)

Bagama’t niligtas at tinubos na tayo ng Diyos, nagkakaroon parin ng mga alitan sa loob ng simbahan dahil ang bawat tao ay likas na makasalanan. Itong linggo, ibabahagi ni Rev. Mike Cariño kung ano ang maari nating gawin upang maiwasan ang dibisyon sa loob ng simbahan.

Read More