Close

Draw Near

A Kind of Trust that Secures

There’s a kind of trust that enfolds us securely and serves as a strong ballast to keep us afloat no matter what life throws at us. This week, Ptr. Jared Co shares this assurance from Psalms 125 for those who simply and confidently place their trust in the Lord.

Read More

Kapit Lang Sa Panginoon: Why We Keep Trusting God

Yaman, dunong, kakayanan, at lakas…lahat ng ating pinanghahawakan sa buhay na ito ay maaaring maglaho sa isang iglap. Sapamamagitan ng Psalms 125, ipinapaalala sa atin ni Ptr. Micahel Cariño na tanging sa Panginoon natin masusumpungan ang tunay na kasiguruhan at katatagan sa buhay.

Read More

全家福 A Blessed Home

What is it like to live in a home that is truly blessed by God? This Father’s Day, Rev. Jeremiah Cheung invites our families to experience the blessings that await those who live in the fear of the Lord and in obedience to His Word.

Read More