Close

Tagalog Service

Looking Up when Feeling Down: Pagtugon sa Depression

Nilalaman ng Psalms 42-43 ang hikbi ng isang mananampalatayang lumalaban sa matinding lungkot ng depression. Sa kabila ng takot at pagaatubili, nananatili ang kanyang pananalig sa Panginoon at sa pag-asang maramdaman muli ang Kanyang banal na presensiya. Ang pinakamagandang tugon sa depression ay ang pananamapalataya sa Diyos. Hawak natin ang pag-asang matatapos rin ang sakit at kalungkutan dahil nasa kamay ng Panginoon ang lahat. Magsisimula pa lang ang pinakamagandang kabanata ng ating mga buhay. Mapapanuod na ang video.

Read More