Close

Easter

Death to Life

Death to Life

What does the resurrection mean to us? This week, Ptr. Jared Co reminds us that, because of Jesus’ resurrection, we have access to a new birth, a living hope, and a true reason to rejoice.

Read More

Si Cristo Ay Buhay! Bakit Ba Ito Ay Mahalaga?

Si Cristo Ay Buhay! Bakit Ba Ito Ay Mahalaga?

Kung hindi muling nabuhay si Hesus, wala tayong pag-asa laban sa siguradong kamatayang bunga ng ating pagkakasala. Ngayong Araw ng Pagkabuhay, ibabahagi ni Ptr. Mike Cariño na naging tunay ang ating pananampalataya, buo ang ating pagpapatawad, at tiyak ang ating kinabukasan dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo.

Read More