Close

Easter

Christ Is Risen! Bakit Ba Ito Ay Mahalaga?

Christ Is Risen! Bakit Ba Ito Ay Mahalaga?

Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus ang pundasyon ng ating pananampalataya at pag-asa. Ngayong linggo, ibabahagi ni Rev. Mike Cariño na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang nagpapatunay sa katotohanan ng ating pananampalataya at sa katuparan ng ating kapatawaran at kaligtasan.

Read More

Death to Life

Death to Life

What does the resurrection mean to us? This week, Ptr. Jared Co reminds us that, because of Jesus’ resurrection, we have access to a new birth, a living hope, and a true reason to rejoice.

Read More