Close

Parents’ Sunday

孝親 Filial Piety

孝親 Filial Piety

Filial Piety is a time-honored Chinese tradition. This week, Rev. Jeremiah Cheung shares that the biblical concept of filial piety is not only possible but that it’s also two-fold: God commands children to honor their parents and, at the same time, calls parents to raise godly children.

Read More

Papa Don’t Preach!

Papa Don't Preach!

The Gospel sits at the heart of biblical parenting, with fathers responsible for nurturing and raising their children. This week, Ptr. Renz Raquion reminds parents to be lovingly present so they can raise and discipline their children in ways that profoundly impact their lives.

Read More

Nang Isilang Ka Sa Mundong Ito

Nang Isilang Ka Sa Mundong Ito

Inutusan tayo ng Diyos na galangin ang ating mga magulang–karapat-dapat man sila o hindi. Ngayong Linggo, ipapaliwanag ni Rev. Mike Cariño na ibinigay ang kautusang ito para matuto tayong sumunod sa ating Ama sa Langit at maging biyaya sa ating mga magulang sa buhay na ito.

Read More