Close

March 8, 2020

Soul Detox: Paano Manunumbalik ang Passion Para sa Panginoon

Ano ang lumalason sa iyong kaluluwa? Ano ang humahadlang sayo para maging ang ikaw na nilikha ng Panginoon? Sa pagsusuri ng Psalm 51, magbabahagi si Ptr. Mike Cariño ng mga aral na maaari nating maisabuhay. Mapapanood na ang video.


What is poisoning your soul? What’s getting in the way of you becoming the person God created you to be? Ptr. Mike Carino takes us on a journey through Psalm 51 to learn lessons that we can apply today. Video for this message is now available.

Basahin sa Biblya
Psalm 51