Close

February 23, 2020

When Trouble Comes: Paano Harapin ang mga Pagsubok sa Buhay

Paano natin pagtitibayin ang ating sarili kung ang hagupit ng mga agos ng buhay ay nagbabantang tayo ay wasakin? Kung pakiramdam mo ay gumuguho ang iyong mundo, narito ang ilang payo mula sa Awit 46 na magpapatibay sa iyo. Mapapanuod na ang video.

How do we anchor our souls when the waves of life threaten to destroy us? For those who feel the world crashing in around them, Ptr. Mike Cariño shares these soul-steadying reminders from Psalm 46. The video for this message is now available.


Basahin sa Bibliya
Psalm 46