Close

February 16, 2020

Looking Up when Feeling Down: Pagtugon sa Depression

Nilalaman ng Psalms 42-43 ang hikbi ng isang mananampalatayang lumalaban sa matinding lungkot ng depression. Sa kabila ng takot at pagaatubili, nananatili ang kanyang pananalig sa Panginoon at sa pag-asang maramdaman muli ang Kanyang banal na presensiya. Ang pinakamagandang tugon sa depression ay ang pananamapalataya sa Diyos. Hawak natin ang pag-asang matatapos rin ang sakit at kalungkutan dahil nasa kamay ng Panginoon ang lahat. Magsisimula pa lang ang pinakamagandang kabanata ng ating mga buhay. Mapapanuod na ang video.

Psalms 42-43 is the cry of a man far removed from the place where he can worship God; and at the same time it is the voice of a spiritual believer, fighting depression, longing for the renewal of the divine presence, struggling with doubts and fears, but yet holding his ground by faith in the living God. Our best response to depression is our hope in God. We are confident that our pain does not have the final word. God is yet to unfold the most beautiful chapters of our lives. Video for this message is now available.


Basahin sa Bibliya
Psalms 42-43