Close

Romans

Sincere Love

To love sincerely is to live out God’s righteousness and reflect Christ-like behavior in our daily lives. This week, Rev. Genesis Tan urges us to manifest a sincere love for everyone – whether believer, unbeliever, and even our enemy.

Read More

Tunay Magmahal

Bilang anak ng Diyos, dapat maging tunay at tapat ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Itong linggo, hinihikayat tayo ni Ptr. Allan Rillera na ituon ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos na ‘syang magbibigay sa atin ng kakayahang mahalin ang bawat isa, maging ang mga taong hindi sumasang-ayon sa atin.

Read More

Mercy and Response

How we use our bodies is an integral part of worshipping God. This week, Ptr. Nathan Tee teaches us that what we do in and through our physical bodies can be a spiritual act of worship in response to the mercy God has bestowed on us.

Read More