Close

October 2, 2022

Nasaktan, Nagpatawad, Nagkasundo: Reconciliation in the Family (Part 2)

Paano maghihilom ang mga sugat na dulot ng pagtatalo sa pagitan ng magkakapatid o magkakapamilya? Sa mensaheng ito, tinuturo ni Ptr. Mike Cariño na ang pagkakasundo sa pamilya ay nagsisimula sa pagmamahal at pagpapatawad na naranasan natin mula sa Diyos. Dahil sa Kanyang halimbawa, kaya nating magpakumbaba, makipag-ayos, at magpatawaran bilang isang pamilya.

How can we mend deep-seated hurts that arise from conflicts between siblings and family members? In this message, Ptr. Mike Cariño teaches us that reconciliation in our families begins with the forgiveness and love that comes from God that allows us to be humble, prayerful, and forgiving to one another.


Basahin sa Bibliya

Genesis 32-33

Sermon Notes

Download PDF

Tungkol sa Serye

Ang mensaheng ito ay bahagi ng ating “The Master’s Design” 8-week Churchwide Campaign na mangyayari mula ika-7 ng Agosto hanggang ika-25 ng Setyembre 2022. Upang patuloy na pag-aralan at pag-usapan ang mga temang tatalakayin sa bawat linggo, nais mo bang subukan na sumali sa isang Life Group? Sagutin ang online form na ito upang makapagsimula.


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.