Close

September 18, 2022

Ang Nakakaantig na Relasyon ng Biyenan at ng Manugang

Hindi maiiwasan na may mga pagkakataong hindi nagkakasundo ang mga mag-biyenan at manugang. Kaya ngayong linggo, magbabahagi si Ptr. Allan Rillera ng mga prinsipyo mula sa Bibliya na makakatulong sa atin na pagbutihin ang ating relasyon sa ating mga “in-laws” at itaguyod and ating pamilya sa paraang naayon sa disenyo ng Panginoon.

Why do conflicts often arise in relationships between in-laws? How can we live in harmony with our in-laws and build our families according to God design? This week, listen as Ptr. Allan Rillera teaches Biblical principles to help spouses and in-laws improve their relationships.


Basahin sa Bibliya

Genesis 2:23-24, Exodus 18:13-35, Ruth 1:15-18

Sermon Notes

Download PDF

Tungkol sa Serye

Ang mensaheng ito ay bahagi ng ating “The Master’s Design” 8-week Churchwide Campaign na mangyayari mula ika-7 ng Agosto hanggang ika-25 ng Setyembre 2022. Upang patuloy na pag-aralan at pag-usapan ang mga temang tatalakayin sa bawat linggo, nais mo bang subukan na sumali sa isang Life Group? Sagutin ang online form na ito upang makapagsimula.


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.