Close

August 14, 2022

Sa Hirap at Ginhawa: Becoming a Fulfilled Wife


Sa disenyo ng Panginoon para sa pag-aasawa at pagpapamilya, nagtakda ang Diyos ng mahalagang papel para sa asawang babae. Ngayong linggo, ibabahagi ni Ptr. Michael Cariño kung ano ang mga tungkulin ng asawang babae o “wife” ayon sa Bibliya at kung paano niya maaaring tuparin ang mga ito bilang pagsunod sa Diyos.

God designed the wife to fulfill a crucial role in her marriage and family. This week, Ptr. Michael Cariño explains the Biblical view of the wife’s role and how to fulfill it in obedience to God’s will.


Basahin sa Bibliya

Genesis 2:18-25; Ephesians 5:22-24; Proverbs 12:4; 18:22; 19:13-14; 31:10

Sermon Notes

Download PDF

Tungkol sa Serye

Ang mensaheng ito ay bahagi ng ating “The Master’s Design” 8-week Churchwide Campaign na mangyayari mula ika-7 ng Agosto hanggang ika-25 ng Setyembre 2022. Upang patuloy na pag-aralan at pag-usapan ang mga temang tatalakayin sa bawat linggo, nais mo bang subukan na sumali sa isang Life Group? Sagutin ang online form na ito upang makapagsimula.


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.