Close

January 3, 2021

Ang Paghahari ng Diyos sa Sanlibutan

Dala ng bagong taon ang panibagong pag-asa para sa hinaharap. Inaabangan natin di lamang ang katapusan ng isang pandemya kundi ang katuparan ng mga pag-asang mas hihigit pa rito. Sa mensaheng ito, inihahayag ni Ptr. Allan Rillera ang katiyakan ng ating mga inaasahan sa tamang panahon. Tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako at darating ang araw na maghahari ang Kanyang kabutihan sa buong sanlibutan.

A new year brings new hope for the future and we set our eyes ahead, beyond the pandemic. In this message, Ptr. Allan Rillera assures us that we will one day see our hopes realized for the Lord will fulfill His promise and the day will come when His goodness will reign over all.

Basahin sa Bibliya

Haggai 2:20-23


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.