Close

December 27, 2020

Hindi Puro Hallelujah Lang

Maaring abala tayo sa paglilingkod sa Diyos, ngunit nasa tama ba ang ating mga puso? Ngayong linggo, ipinapaalala ni Ptr. Michael Cariño na ang ating serbisyo at handog ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon kung hindi malinis ang pusong pinagmumulan nito. Mas mahalaga para sa Diyos ang motibo at nilalaman ng ating mga puso’t isipan kaysa sa ating mga ginagawa. Ugaliin nating lumapit sa Siyang magdadalisay ng ating mga puso.

We may be busy serving God, but are our hearts right with God? This week, Ptr. Michael Cariño reminds us that our disobedience contaminates our service and offerings to Him. Our motives, our thoughts, and our hearts matter more to God than what we do. Let us cleanse ourselves by seeking Him daily.

Basahin sa Bibliya

Haggai 2:10-19


Tithes at Offering

Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan tayo ng online na pamamaraan upang makapagsamba sa kabila ng nagaganap na pandemya dulot ng Coronavirus. Kung ikaw ay miyembro ng CBCP at nais mong magbigay pabalik sa Panginoon, maaring magdeposito sa mga bank account ng simbahan gamit ang online fund transfer. Alamin kung paano.